பாசிம் பர்தாமன், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாசிம் பர்தாமன் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,520
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,520 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,660 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,610 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,400 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,850 +0.00
15 ஜூன் 2024 71,850 +10.00
14 ஜூன் 2024 71,840 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,020 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,780 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,380 +100.00
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,960
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,020
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,665
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,660
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,520
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,490
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,670
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,201
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,680
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,660
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,900
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,170
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,213
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,170
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,450
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 67,940
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,590
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,813
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,590
பாசிம் பர்தாமன் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,540
பாசிம் பர்தாமன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாசிம் பர்தாமன் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,270.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,270 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,630 +500.00
18 ஜூன் 2024 89,130 +160.00
17 ஜூன் 2024 88,970 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,250 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,240 +0.00
14 ஜூன் 2024 89,240 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,060 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,470 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,710 -1,340.00
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,850
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,060
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,911
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,640
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,270
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,160
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,860
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,088
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,000
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,630
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,910
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,570
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,651
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,570
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,710
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,580
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,100
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,440
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,100
பாசிம் பர்தாமன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,040
பாசிம் பர்தாமன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை