மெயின்பூரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, மெயின்பூரி தங்க விகிதங்கள், மெயின்பூரி வெள்ளி விகிதங்கள்

மெயின்பூரி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மெயின்பூரி : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,050
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,050 -960.00
27 ஜனவரி 2022 50,010 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,710 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,710 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,390 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,530 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,530 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,530 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,520 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,060 +10.00
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,010
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,580
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,095
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,020
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,050
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,800
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,520
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,178
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,730
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,020
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,480
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,110
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,368
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,760
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,710
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,340
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,425
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
மெயின்பூரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,100
மெயின்பூரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மெயின்பூரி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,410.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,410 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,590 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,470 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,470 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,340 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,930 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,930 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,930 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,930 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,510 +1,150.00
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,930
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,860
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,990
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,630
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,410
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,000
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,630
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,102
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,110
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,630
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,740
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,100
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,227
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,060
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,100
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,710
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,434
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
மெயின்பூரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,470
மெயின்பூரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை