குண்டூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, குண்டூர் தங்க விகிதங்கள், குண்டூர் வெள்ளி விகிதங்கள்

குண்டூர், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குண்டூர் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,460
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,460 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,590 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,590 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,590 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,590 +470.00
19 ஜனவரி 2022 49,120 +0.00
18 ஜனவரி 2022 49,120 +150.00
17 ஜனவரி 2022 48,970 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,930 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,930 +0.00
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,590
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,640
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,068
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,080
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,460
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,860
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,590
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,241
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,800
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,080
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,550
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,180
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,433
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,830
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,780
குண்டூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,410
குண்டூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,440
குண்டூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,485
குண்டூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,480
குண்டூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,160
குண்டூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குண்டூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,430.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,430 -580.00
23 ஜனவரி 2022 67,010 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,010 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,010 +990.00
20 ஜனவரி 2022 66,020 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,600 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,450 +310.00
17 ஜனவரி 2022 63,140 -330.00
16 ஜனவரி 2022 63,470 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,470 +0.00
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,010
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,940
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,907
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,720
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,430
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,080
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,710
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,184
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,720
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,820
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,180
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,312
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,150
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,180
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,790
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,110
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,516
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,110
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,560
குண்டூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை