குண்டூர், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குண்டூர் : தங்க வீதம்

22 மே 2024
74,330
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 74,330 -380.00
20 மே 2024 74,710 +650.00
19 மே 2024 74,060 +10.00
18 மே 2024 74,050 +0.00
17 மே 2024 74,050 +800.00
16 மே 2024 73,250 -130.00
15 மே 2024 73,380 +800.00
14 மே 2024 72,580 +470.00
13 மே 2024 72,110 -870.00
12 மே 2024 72,980 +0.00
குண்டூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,710
குண்டூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,880
குண்டூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,539
குண்டூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,880
குண்டூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 74,330
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,110
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,360
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,420
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,360
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,650
குண்டூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,140
குண்டூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,770
குண்டூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,005
குண்டூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,770
குண்டூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,740
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,980
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,490
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,303
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,980
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,700
குண்டூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குண்டூர் : வெள்ளி வீதம்

22 மே 2024
94,880.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 94,880 -770.00
20 மே 2024 95,650 +4,340.00
19 மே 2024 91,310 +10.00
18 மே 2024 91,300 +10.00
17 மே 2024 91,290 +3,830.00
16 மே 2024 87,460 +370.00
15 மே 2024 87,090 +1,540.00
14 மே 2024 85,550 +570.00
13 மே 2024 84,980 -100.00
12 மே 2024 85,080 +0.00
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,650
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,100
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,069
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,240
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 94,880
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,150
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,790
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,889
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,790
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,950
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,800
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,310
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,657
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,310
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,260
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,440
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,170
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,049
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,440
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,290
குண்டூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை