அலிகார், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அலிகார் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,640
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,640 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,780 +60.00
18 ஜூன் 2024 71,720 +200.00
17 ஜூன் 2024 71,520 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,970 +10.00
15 ஜூன் 2024 71,960 +0.00
14 ஜூன் 2024 71,960 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,130 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,900 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,490 +90.00
அலிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
அலிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
அலிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,781
அலிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
அலிகார் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,640
அலிகார் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
அலிகார் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
அலிகார் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
அலிகார் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
அலிகார் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
அலிகார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
அலிகார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
அலிகார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
அலிகார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
அலிகார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
அலிகார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
அலிகார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
அலிகார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
அலிகார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
அலிகார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
அலிகார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அலிகார் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,410.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,410 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,770 +500.00
18 ஜூன் 2024 89,270 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,110 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,390 +0.00
15 ஜூன் 2024 89,390 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,380 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,200 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,610 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,850 -1,350.00
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,200
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,054
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,410
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
அலிகார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
அலிகார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை