அம்ரேலி, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அம்ரேலி : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,710
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,710 -1,000.00
20 ஜூன் 2024 72,710 +860.00
19 ஜூன் 2024 71,850 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,800 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,590 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,040 +0.00
15 ஜூன் 2024 72,040 +10.00
14 ஜூன் 2024 72,030 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,210 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,970 +400.00
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,160
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,210
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,897
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,850
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,710
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,393
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,850
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,120
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,760
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,988
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,760
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,720
அம்ரேலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அம்ரேலி : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,510.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,510 -2,510.00
20 ஜூன் 2024 92,020 +2,150.00
19 ஜூன் 2024 89,870 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,360 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,200 -290.00
16 ஜூன் 2024 89,490 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,480 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,470 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,290 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,710 +1,760.00
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,100
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,290
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,238
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,880
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,510
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,420
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,322
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,880
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,780
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,290
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,638
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,290
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,240
அம்ரேலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை