சம்பாய், மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பாய் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
60,120
-290.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,410 +20.00
30 மே 2023 60,390 +500.00
29 மே 2023 59,890 +90.00
28 மே 2023 59,800 +0.00
27 மே 2023 59,800 +0.00
26 மே 2023 59,800 -90.00
25 மே 2023 59,890 -370.00
24 மே 2023 60,260 -390.00
23 மே 2023 60,650 -20.00
22 மே 2023 60,670 -130.00
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,830
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,800
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,755
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,250
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,410
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,480
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,760
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,484
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,760
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,250
சம்பாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 60,000
சம்பாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,180
சம்பாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 58,016
சம்பாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,110
சம்பாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,760
சம்பாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பாய் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
72,170.00
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,510 +1,080.00
30 மே 2023 71,430 -30.00
29 மே 2023 71,460 -180.00
28 மே 2023 71,640 +10.00
27 மே 2023 71,630 +0.00
26 மே 2023 71,630 +1,090.00
25 மே 2023 70,540 -840.00
24 மே 2023 71,380 -1,090.00
23 மே 2023 72,470 -570.00
22 மே 2023 73,040 -630.00
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,300
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,540
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 74,058
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,700
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,510
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,480
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,500
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,110
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,580
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,700
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,570
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,090
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,247
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,710
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,570
சம்பாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை