சோன்பத்ரா, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சோன்பத்ரா : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,390
+370.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 62,020 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,180 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,170 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,050 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,860 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,850 +0.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,850 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,640 +230.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,410 -90.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,500 -590.00
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,169
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 62,020
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,410
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,620
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,397
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,410
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,680
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,720
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,090
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,527
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,270
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,880
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,780
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,988
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,880
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,560
சோன்பத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சோன்பத்ரா : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,620.00
+160.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,460 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,900 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,460 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,490 -810.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,300 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,290 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,280 +980.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,300 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,280 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,800 -1,420.00
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,800
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,174
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,460
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,370
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,890
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,176
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,370
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,360
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,710
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,350
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,563
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,320
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,280
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,120
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,696
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,410
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,280
சோன்பத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை