யனம், புதுச்சேரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

யனம் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,500
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,500 +740.00
30 நவம்பர் 2023 62,760 -330.00
29 நவம்பர் 2023 63,090 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,750 +960.00
27 நவம்பர் 2023 61,790 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,790 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,780 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,780 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,470 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,410 -180.00
யனம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,500
யனம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,500
யனம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,500
யனம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,500
யனம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,500
யனம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,090
யனம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,980
யனம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,190
யனம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,080
யனம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,760
யனம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,550
யனம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,750
யனம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,408
யனம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,710
யனம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,200
யனம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,760
யனம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,500
யனம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,123
யனம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,690
யனம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,700
யனம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

யனம் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,960.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,960 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,540 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,390 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,720 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,420 +0.00
26 நவம்பர் 2023 74,420 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,410 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,410 +1,030.00
23 நவம்பர் 2023 73,380 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,250 -470.00
யனம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,960
யனம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,960
யனம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,960
யனம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,960
யனம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,960
யனம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,540
யனம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,350
யனம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,937
யனம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,640
யனம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,540
யனம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,210
யனம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,960
யனம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,847
யனம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 70,030
யனம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,990
யனம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,100
யனம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,020
யனம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,450
யனம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,090
யனம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 70,020
யனம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை