கதிஹார், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கதிஹார் : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,070
-70.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,140 +0.00
31 மே 2023 60,140 +20.00
30 மே 2023 60,120 +500.00
29 மே 2023 59,620 +80.00
28 மே 2023 59,540 +10.00
27 மே 2023 59,530 +0.00
26 மே 2023 59,530 -90.00
25 மே 2023 59,620 -370.00
24 மே 2023 59,990 -390.00
23 மே 2023 60,380 -20.00
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,140
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,140
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,140
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,140
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,140
கதிஹார் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,550
கதிஹார் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,530
கதிஹார் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,482
கதிஹார் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 59,980
கதிஹார் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,140
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,200
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,490
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,212
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,490
கதிஹார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,980
கதிஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,730
கதிஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,930
கதிஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,755
கதிஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,860
கதிஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,490
கதிஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கதிஹார் : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,630.00
-30.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 72,660 +480.00
31 மே 2023 72,180 +1,070.00
30 மே 2023 71,110 -30.00
29 மே 2023 71,140 -180.00
28 மே 2023 71,320 +10.00
27 மே 2023 71,310 +10.00
26 மே 2023 71,300 +1,070.00
25 மே 2023 70,230 -830.00
24 மே 2023 71,060 -1,090.00
23 மே 2023 72,150 -570.00
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,660
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,660
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,660
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,660
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 72,660
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,950
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,230
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,725
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,360
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,180
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,140
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,170
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,772
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,250
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,360
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,250
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,810
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,945
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,420
கதிஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,250
கதிஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை