காங்க்ரா, இமாச்சல பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காங்க்ரா : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,340
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,340 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,610 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,930 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,590 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,640 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,630 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,630 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,620 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,320 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,260 -180.00
காங்க்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,340
காங்க்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,340
காங்க்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,340
காங்க்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,340
காங்க்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,340
காங்க்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,930
காங்க்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
காங்க்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,037
காங்க்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,930
காங்க்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,610
காங்க்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,400
காங்க்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,610
காங்க்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,258
காங்க்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,560
காங்க்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,050
காங்க்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
காங்க்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,350
காங்க்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,974
காங்க்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
காங்க்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,560
காங்க்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காங்க்ரா : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,760.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,760 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,340 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,200 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,530 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,240 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,230 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,230 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,220 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,200 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,070 -460.00
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,340
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,170
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,754
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,460
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,340
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,020
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,790
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,668
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,850
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,810
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,840
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,253
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,850
காங்க்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை