மால்டா, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மால்டா : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,800
-70.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 59,870 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,690 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,450 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,450 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,440 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,100 +10.00
31 மே 2023 60,090 +10.00
30 மே 2023 60,080 +510.00
29 மே 2023 59,570 +80.00
28 மே 2023 59,490 +10.00
மால்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,100
மால்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,440
மால்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,667
மால்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,100
மால்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 59,870
மால்டா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,500
மால்டா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,480
மால்டா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,434
மால்டா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 59,930
மால்டா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,090
மால்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,150
மால்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,440
மால்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,165
மால்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,440
மால்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,930
மால்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,680
மால்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,890
மால்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,709
மால்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,810
மால்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,440
மால்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மால்டா : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
71,930.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 71,930 +60.00
05 ஜூன் 2023 71,870 -110.00
04 ஜூன் 2023 71,980 +0.00
03 ஜூன் 2023 71,980 +10.00
02 ஜூன் 2023 71,970 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,600 +480.00
31 மே 2023 72,120 +1,070.00
30 மே 2023 71,050 -30.00
29 மே 2023 71,080 -180.00
28 மே 2023 71,260 +10.00
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,600
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,870
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,055
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,600
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 71,930
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,890
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,170
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,667
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,300
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,120
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,080
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,120
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,714
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,200
மால்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,300
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,190
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,760
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,892
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,370
மால்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,190
மால்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை