புல்வாமா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புல்வாமா : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,940
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,940 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,940 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,940 -70.00
13 ஜனவரி 2022 49,010 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,890 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,650 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,650 +10.00
09 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,640 -590.00
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,310
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,640
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,921
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,090
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,940
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,870
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,590
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,246
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,800
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,090
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,550
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,180
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,438
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,830
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,780
புல்வாமா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,410
புல்வாமா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,450
புல்வாமா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,493
புல்வாமா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,490
புல்வாமா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,170
புல்வாமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புல்வாமா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,480.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,480 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,480 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,480 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,410 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,640 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,190 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,130 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,950 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,950 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,950 -1,850.00
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,240
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,950
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,076
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,720
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,480
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,090
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,720
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,193
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,200
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,720
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,830
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,190
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,321
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,160
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,190
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,800
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,120
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,525
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,120
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,560
புல்வாமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை