போபால், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போபால் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,690
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,690 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,830 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,780 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,570 -460.00
16 ஜூன் 2024 72,030 +10.00
15 ஜூன் 2024 72,020 +10.00
14 ஜூன் 2024 72,010 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,190 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,950 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,550 +100.00
போபால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,140
போபால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,190
போபால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,838
போபால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,830
போபால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,690
போபால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,670
போபால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,840
போபால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,373
போபால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,850
போபால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,830
போபால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
போபால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
போபால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,382
போபால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
போபால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,610
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,110
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,970
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,700
போபால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போபால் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,490.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,490 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,850 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,340 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,180 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,460 +0.00
15 ஜூன் 2024 89,460 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,450 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,270 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,680 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,920 -1,350.00
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,070
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,270
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,126
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,860
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,490
போபால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,390
போபால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,050
போபால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,297
போபால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,190
போபால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,850
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,846
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,910
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,760
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,618
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,220
போபால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை