ஃபதேஹாபாத், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஃபதேஹாபாத் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,930
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 59,930 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,750 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,510 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,510 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,500 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,160 +10.00
31 மே 2023 60,150 +10.00
30 மே 2023 60,140 +510.00
29 மே 2023 59,630 +80.00
28 மே 2023 59,550 +0.00
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,160
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,500
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,727
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,160
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 59,930
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,570
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,540
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,497
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,000
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,150
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,220
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,510
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,229
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,510
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,990
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,750
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,950
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,771
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,870
ஃபதேஹாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,500
ஃபதேஹாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஃபதேஹாபாத் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,010.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,010 +60.00
05 ஜூன் 2023 71,950 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,060 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,050 +0.00
02 ஜூன் 2023 72,050 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,680 +480.00
31 மே 2023 72,200 +1,070.00
30 மே 2023 71,130 -30.00
29 மே 2023 71,160 -180.00
28 மே 2023 71,340 +10.00
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,680
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,950
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,133
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,680
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,010
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,970
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,250
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,745
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,380
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,200
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,160
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,190
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,793
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,270
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,380
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,270
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,830
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,963
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
ஃபதேஹாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,270
ஃபதேஹாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை