துவாரகா, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

துவாரகா : தங்க வீதம்

23 மே 2024
71,960
-1,170.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,130 -950.00
21 மே 2024 74,080 -380.00
20 மே 2024 74,460 +650.00
19 மே 2024 73,810 +0.00
18 மே 2024 73,810 +10.00
17 மே 2024 73,800 +790.00
16 மே 2024 73,010 -120.00
15 மே 2024 73,130 +790.00
14 மே 2024 72,340 +470.00
13 மே 2024 71,870 -870.00
துவாரகா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,460
துவாரகா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,650
துவாரகா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,339
துவாரகா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,650
துவாரகா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,130
துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,870
துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,140
துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,185
துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,140
துவாரகா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,420
துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 67,920
துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,560
துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,787
துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,560
துவாரகா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,520
துவாரகா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,770
துவாரகா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,290
துவாரகா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,097
துவாரகா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,770
துவாரகா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,500
துவாரகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

துவாரகா : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
90,570.00
-2,260.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 92,830 -1,740.00
21 மே 2024 94,570 -770.00
20 மே 2024 95,340 +4,330.00
19 மே 2024 91,010 +10.00
18 மே 2024 91,000 +10.00
17 மே 2024 90,990 +3,820.00
16 மே 2024 87,170 +370.00
15 மே 2024 86,800 +1,530.00
14 மே 2024 85,270 +570.00
13 மே 2024 84,700 -100.00
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,340
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,830
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,120
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 80,970
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 92,830
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,870
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,540
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,619
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,540
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,680
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,550
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,070
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,411
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,070
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,010
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,200
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 68,940
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,800
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,200
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,060
துவாரகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை