கோடகு, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோடகு : தங்க வீதம்

26 மே 2024
71,550
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மே 2024 71,550 +0.00
24 மே 2024 71,550 -220.00
23 மே 2024 71,770 -1,540.00
22 மே 2024 73,310 -960.00
21 மே 2024 74,270 -380.00
20 மே 2024 74,650 +650.00
19 மே 2024 74,000 +10.00
18 மே 2024 73,990 +0.00
17 மே 2024 73,990 +800.00
16 மே 2024 73,190 -130.00
கோடகு தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
கோடகு தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
கோடகு தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,409
கோடகு தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
கோடகு தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (25 மே) 71,550
கோடகு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
கோடகு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
கோடகு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
கோடகு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
கோடகு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
கோடகு தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,090
கோடகு தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,720
கோடகு தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,952
கோடகு தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,720
கோடகு தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,690
கோடகு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,930
கோடகு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,440
கோடகு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,253
கோடகு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,930
கோடகு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,650
கோடகு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோடகு : வெள்ளி வீதம்

26 மே 2024
90,670.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மே 2024 90,670 +10.00
24 மே 2024 90,660 +240.00
23 மே 2024 90,420 -2,640.00
22 மே 2024 93,060 -1,750.00
21 மே 2024 94,810 -770.00
20 மே 2024 95,580 +4,340.00
19 மே 2024 91,240 +10.00
18 மே 2024 91,230 +10.00
17 மே 2024 91,220 +3,830.00
16 மே 2024 87,390 +370.00
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,580
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,868
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (25 மே) 90,670
கோடகு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
கோடகு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
கோடகு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
கோடகு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
கோடகு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,740
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,250
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,598
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,250
கோடகு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,200
கோடகு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,380
கோடகு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,120
கோடகு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,978
கோடகு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,380
கோடகு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,240
கோடகு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை