ஜாபுவா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜாபுவா : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,190
-50.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,240 +10.00
31 மே 2023 60,230 +10.00
30 மே 2023 60,220 +510.00
29 மே 2023 59,710 +80.00
28 மே 2023 59,630 +0.00
27 மே 2023 59,630 +10.00
26 மே 2023 59,620 -90.00
25 மே 2023 59,710 -380.00
24 மே 2023 60,090 -390.00
23 மே 2023 60,480 -20.00
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,240
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,240
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,240
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,240
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,240
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,650
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,620
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,577
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,080
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,230
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,300
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,590
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,310
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,590
ஜாபுவா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,070
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,830
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,020
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,847
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,950
ஜாபுவா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,580
ஜாபுவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜாபுவா : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,880.00
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 72,770 +470.00
31 மே 2023 72,300 +1,080.00
30 மே 2023 71,220 -30.00
29 மே 2023 71,250 -180.00
28 மே 2023 71,430 +10.00
27 மே 2023 71,420 +0.00
26 மே 2023 71,420 +1,080.00
25 மே 2023 70,340 -830.00
24 மே 2023 71,170 -1,090.00
23 மே 2023 72,260 -570.00
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,770
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,770
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,770
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,770
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 72,770
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,070
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,340
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,843
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,480
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,300
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,260
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,290
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,892
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,370
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,480
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,360
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,910
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,052
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,520
ஜாபுவா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,360
ஜாபுவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை