எர்ணாகுளம், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

எர்ணாகுளம் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,960
-220.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 73,180 -260.00
21 ஜூலை 2024 73,440 +10.00
20 ஜூலை 2024 73,430 +0.00
19 ஜூலை 2024 73,430 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,600 +80.00
17 ஜூலை 2024 74,520 -160.00
16 ஜூலை 2024 74,680 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,880 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,670 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,660 +0.00
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,680
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,880
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,347
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,940
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 73,180
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,280
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,330
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,928
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,980
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,880
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,820
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,980
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,517
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,990
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,970
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,220
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,525
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,760
எர்ணாகுளம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

எர்ணாகுளம் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
89,110.00
-320.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,430 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,970 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,960 +0.00
19 ஜூலை 2024 89,960 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 92,080 -160.00
17 ஜூலை 2024 92,240 -1,840.00
16 ஜூலை 2024 94,080 +1,160.00
15 ஜூலை 2024 92,920 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,390 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,380 +0.00
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,410
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,430
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,278
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,860
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,430
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,260
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,450
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,745
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,040
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,700
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,580
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,220
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,474
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,360
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,030
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,280
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,900
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,009
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,900
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,070
எர்ணாகுளம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை