பானிபட், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பானிபட் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,420
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,420 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,410 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,430 +610.00
10 ஜூலை 2024 72,820 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,540 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,450 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,140 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,130 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,120 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,420 -10.00
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,430
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,640
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,743
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,710
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,420
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,040
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,090
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,719
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,740
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,640
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,570
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,750
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,277
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,750
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,730
பானிபட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,970
பானிபட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,240
பானிபட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,287
பானிபட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,240
பானிபட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,520
பானிபட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பானிபட் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,070.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,070 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,070 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,100 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 92,930 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,880 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,530 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,490 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,480 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,470 +1,630.00
04 ஜூலை 2024 91,840 -20.00
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,100
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,560
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,468
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,560
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,070
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,950
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,160
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,529
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,740
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,410
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,260
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,950
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,180
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,090
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,730
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,000
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,650
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,738
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,650
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,800
பானிபட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை