கெடா, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கெடா : தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
50,430
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 50,230 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 50,230 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,230 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,140 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,980 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,540 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,350 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,620 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,620 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,610 -600.00
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,230
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,230
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,230
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,230
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 50,230
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,790
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,350
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,072
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,180
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,230
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,860
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,828
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,860
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
கெடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கெடா : வெள்ளி வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
57,410.00
+530.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 56,880 +10.00
01 அக்டோபர் 2022 56,870 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,870 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,070 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,520 +1,110.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,410 +110.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,300 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,250 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,250 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,240 -1,740.00
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,880
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,870
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,875
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,870
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 56,880
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,980
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,420
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,501
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,420
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,870
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,510
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,090
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,006
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,100
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
கெடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை