திருவனந்தபுரம், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருவனந்தபுரம் : தங்க வீதம்

18 ஜூன் 2024
71,490
-230.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜூன் 2024 71,720 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,170 +10.00
15 ஜூன் 2024 72,160 +0.00
14 ஜூன் 2024 72,160 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,330 -770.00
12 ஜூன் 2024 72,100 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,690 +90.00
10 ஜூன் 2024 71,600 +90.00
09 ஜூன் 2024 71,510 +0.00
08 ஜூன் 2024 71,510 +10.00
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,280
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,330
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,993
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,980
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (17 ஜூன்) 71,720
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,820
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,980
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,517
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,990
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,970
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,220
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,525
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,760
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,240
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,870
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,102
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,870
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,840
திருவனந்தபுரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருவனந்தபுரம் : வெள்ளி வீதம்

18 ஜூன் 2024
88,830.00
-530.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜூன் 2024 89,360 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,640 +0.00
15 ஜூன் 2024 89,640 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,630 +1,190.00
13 ஜூன் 2024 88,440 -2,430.00
12 ஜூன் 2024 90,870 +1,770.00
11 ஜூன் 2024 89,100 -1,350.00
10 ஜூன் 2024 90,450 +1,130.00
09 ஜூன் 2024 89,320 +0.00
08 ஜூன் 2024 89,320 +10.00
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,260
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,440
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,405
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,040
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (17 ஜூன்) 89,360
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,580
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,220
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,474
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,360
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,030
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,280
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,900
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,009
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,900
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,070
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,910
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,410
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,766
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,410
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,370
திருவனந்தபுரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை