ஜலவர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜலவர் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,610
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,610 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,750 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,700 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,490 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,940 +10.00
15 ஜூன் 2024 71,930 +0.00
14 ஜூன் 2024 71,930 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,100 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,870 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,460 +90.00
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,050
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,100
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,752
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,750
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,610
ஜலவர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
ஜலவர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
ஜலவர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,286
ஜலவர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
ஜலவர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,740
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
ஜலவர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
ஜலவர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,660
ஜலவர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,891
ஜலவர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,660
ஜலவர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,620
ஜலவர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜலவர் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,380.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,380 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,740 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,230 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,070 -290.00
16 ஜூன் 2024 89,360 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,350 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,340 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,160 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,580 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,820 -1,340.00
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,960
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,160
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,018
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,750
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,380
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,280
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,193
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,740
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,670
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,180
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,528
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,180
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,130
ஜலவர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை