கங்கநகர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கங்கநகர் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,830
-330.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,160 +10.00
30 மே 2023 60,150 +510.00
29 மே 2023 59,640 +80.00
28 மே 2023 59,560 +10.00
27 மே 2023 59,550 +0.00
26 மே 2023 59,550 -90.00
25 மே 2023 59,640 -370.00
24 மே 2023 60,010 -390.00
23 மே 2023 60,400 -20.00
22 மே 2023 60,420 -130.00
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,580
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,550
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,505
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,000
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,160
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,230
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,520
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,238
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,520
கங்கநகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,000
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,779
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,880
கங்கநகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,510
கங்கநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கங்கநகர் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,870.00
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,210 +1,070.00
30 மே 2023 71,140 -30.00
29 மே 2023 71,170 -170.00
28 மே 2023 71,340 +0.00
27 மே 2023 71,340 +10.00
26 மே 2023 71,330 +1,070.00
25 மே 2023 70,260 -830.00
24 மே 2023 71,090 -1,090.00
23 மே 2023 72,180 -560.00
22 மே 2023 72,740 -620.00
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,980
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,260
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,755
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,390
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,210
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,170
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,200
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,802
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,280
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,390
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,280
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,840
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,972
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
கங்கநகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,280
கங்கநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை