விசாகப்பட்டினம், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விசாகப்பட்டினம் : தங்க வீதம்

23 மே 2024
71,900
-1,470.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,370 -960.00
21 மே 2024 74,330 -380.00
20 மே 2024 74,710 +650.00
19 மே 2024 74,060 +10.00
18 மே 2024 74,050 +0.00
17 மே 2024 74,050 +800.00
16 மே 2024 73,250 -130.00
15 மே 2024 73,380 +800.00
14 மே 2024 72,580 +470.00
13 மே 2024 72,110 -870.00
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,710
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,880
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,579
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,880
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,370
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,110
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,360
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,420
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,360
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,650
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,140
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,770
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,005
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,770
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,740
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,980
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,490
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,303
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,980
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,700
விசாகப்பட்டினம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விசாகப்பட்டினம் : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
90,590.00
-2,550.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 93,140 -1,740.00
21 மே 2024 94,880 -770.00
20 மே 2024 95,650 +4,340.00
19 மே 2024 91,310 +10.00
18 மே 2024 91,300 +10.00
17 மே 2024 91,290 +3,830.00
16 மே 2024 87,460 +370.00
15 மே 2024 87,090 +1,540.00
14 மே 2024 85,550 +570.00
13 மே 2024 84,980 -100.00
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,650
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,100
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,405
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,240
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 93,140
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,150
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,790
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,889
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,790
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,950
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,800
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,310
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,657
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,310
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,260
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,440
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,170
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,049
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,440
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,290
விசாகப்பட்டினம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை