ஷோபியன், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஷோபியன் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,920
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,270 +10.00
30 மே 2023 60,260 +510.00
29 மே 2023 59,750 +80.00
28 மே 2023 59,670 +0.00
27 மே 2023 59,670 +10.00
26 மே 2023 59,660 -90.00
25 மே 2023 59,750 -380.00
24 மே 2023 60,130 -390.00
23 மே 2023 60,520 -20.00
22 மே 2023 60,540 -120.00
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,690
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,660
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,618
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,120
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,270
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,340
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,630
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,350
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,630
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,110
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,870
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,060
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,886
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,620
ஷோபியன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஷோபியன் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
72,010.00
-330.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,340 +1,070.00
30 மே 2023 71,270 -30.00
29 மே 2023 71,300 -180.00
28 மே 2023 71,480 +10.00
27 மே 2023 71,470 +0.00
26 மே 2023 71,470 +1,080.00
25 மே 2023 70,390 -830.00
24 மே 2023 71,220 -1,090.00
23 மே 2023 72,310 -570.00
22 மே 2023 72,880 -620.00
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,120
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,390
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,892
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,530
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,340
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,310
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,340
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,942
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,420
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,530
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,410
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,950
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,096
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,410
ஷோபியன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை