தும்கூர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தும்கூர் : தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
48,890
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,890 -80.00
13 ஜனவரி 2022 48,970 +130.00
12 ஜனவரி 2022 48,840 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,600 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,600 -580.00
06 ஜனவரி 2022 49,180 +70.00
தும்கூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,260
தும்கூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,600
தும்கூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,873
தும்கூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,040
தும்கூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 48,890
தும்கூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,820
தும்கூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,550
தும்கூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,202
தும்கூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,760
தும்கூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,040
தும்கூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,510
தும்கூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,140
தும்கூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,394
தும்கூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,790
தும்கூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,740
தும்கூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,370
தும்கூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
தும்கூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,449
தும்கூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
தும்கூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,120
தும்கூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தும்கூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
63,420.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,420 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,350 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,580 +440.00
11 ஜனவரி 2022 62,140 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,080 +190.00
09 ஜனவரி 2022 61,890 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,890 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,890 -1,860.00
06 ஜனவரி 2022 63,750 +20.00
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,180
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,890
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,993
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,670
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 63,420
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,030
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,670
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,135
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,140
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,670
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,770
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,130
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,261
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,100
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,130
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,740
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,465
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
தும்கூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,500
தும்கூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை