நரேலா, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நரேலா : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
56,910
-740.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,650 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,730 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,010 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,900 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,100 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,090 +120.00
27 ஜனவரி 2023 56,970 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,090 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,090 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,040 +70.00
நரேலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,730
நரேலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,650
நரேலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,690
நரேலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,730
நரேலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,650
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,100
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,950
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,303
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,950
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,010
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,980
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,320
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,292
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,720
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,940
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,090
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,150
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,062
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,500
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,750
நரேலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நரேலா : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
68,410.00
-1,870.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,280 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,850 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,810 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,570 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,570 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,300 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,300 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,290 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,700 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,690 +190.00
நரேலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,280
நரேலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,850
நரேலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,065
நரேலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,850
நரேலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,280
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,740
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,870
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,746
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,180
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,810
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,580
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,880
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,748
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,050
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,180
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,160
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,330
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,212
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,860
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,160
நரேலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை