ப oud த் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, ப oud த் தங்க விகிதங்கள், ப oud த் வெள்ளி விகிதங்கள்

ப oud த், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ப oud த் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,390
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,390 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,530 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,530 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,530 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,520 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,060 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,050 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,910 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,870 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,870 +0.00
ப oud த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,530
ப oud த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,580
ப oud த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,007
ப oud த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,020
ப oud த் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,390
ப oud த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,800
ப oud த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,520
ப oud த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,178
ப oud த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,730
ப oud த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,020
ப oud த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,480
ப oud த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,110
ப oud த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,368
ப oud த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,760
ப oud த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,710
ப oud த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,340
ப oud த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
ப oud த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,425
ப oud த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
ப oud த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,100
ப oud த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ப oud த் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,340.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,340 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,930 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,930 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,930 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,930 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,510 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,360 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,060 -330.00
16 ஜனவரி 2022 63,390 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,390 +0.00
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,930
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,860
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,824
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,630
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,340
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,000
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,630
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,102
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,110
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,630
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,740
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,100
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,227
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,060
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,100
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,710
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,434
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,470
ப oud த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை