ப oud த், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ப oud த் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
71,860
+340.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,520 +0.00
25 மே 2024 71,520 +10.00
24 மே 2024 71,510 -230.00
23 மே 2024 71,740 -1,530.00
22 மே 2024 73,270 -960.00
21 மே 2024 74,230 -380.00
20 மே 2024 74,610 +650.00
19 மே 2024 73,960 +10.00
18 மே 2024 73,950 +0.00
17 மே 2024 73,950 +800.00
ப oud த் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
ப oud த் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
ப oud த் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,337
ப oud த் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
ப oud த் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,520
ப oud த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
ப oud த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
ப oud த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
ப oud த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
ப oud த் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
ப oud த் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
ப oud த் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
ப oud த் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
ப oud த் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
ப oud த் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
ப oud த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
ப oud த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
ப oud த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
ப oud த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
ப oud த் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
ப oud த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ப oud த் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
91,950.00
+1,320.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,630 +10.00
25 மே 2024 90,620 +10.00
24 மே 2024 90,610 +240.00
23 மே 2024 90,370 -2,640.00
22 மே 2024 93,010 -1,750.00
21 மே 2024 94,760 -770.00
20 மே 2024 95,530 +4,340.00
19 மே 2024 91,190 +10.00
18 மே 2024 91,180 +10.00
17 மே 2024 91,170 +3,820.00
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,530
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,974
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,630
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
ப oud த் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
ப oud த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை