டோங்க், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டோங்க் : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
48,910
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,910 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,510 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,510 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,510 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,610 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,380 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,390 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,310 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,030
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,239
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,910
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,630
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,704
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
டோங்க் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
டோங்க் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
டோங்க் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,283
டோங்க் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
டோங்க் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,260
டோங்க் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
டோங்க் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,930
டோங்க் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,848
டோங்க் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,930
டோங்க் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
டோங்க் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டோங்க் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,190.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,190 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,530 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,530 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,530 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,140 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 65,950 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,740 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,750 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,190
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,858
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,190
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,810
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,726
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,380
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,790
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,160
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,493
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,790
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,490
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,820
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,975
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,720
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,790
டோங்க் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை