கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 29 நவம்பர் 2022 52,480
எர்ணாகுளம் 29 நவம்பர் 2022 52,480
இடுகி 29 நவம்பர் 2022 52,480
கண்ணூர் 29 நவம்பர் 2022 52,480
காசராகோடு 29 நவம்பர் 2022 52,480
கொல்லம் 29 நவம்பர் 2022 52,480
கோட்டயம் 29 நவம்பர் 2022 52,480
கோழிக்கோடு 29 நவம்பர் 2022 52,480
மலப்புரம் 29 நவம்பர் 2022 52,480
பாலக்காடு 29 நவம்பர் 2022 52,480
பதானந்திட்டா 29 நவம்பர் 2022 52,480
திருவனந்தபுரம் 29 நவம்பர் 2022 52,480
திருச்சூர் 29 நவம்பர் 2022 52,480
வயநாடு 29 நவம்பர் 2022 52,480

கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 29 நவம்பர் 2022 61,190
எர்ணாகுளம் 29 நவம்பர் 2022 61,190
இடுகி 29 நவம்பர் 2022 61,190
கண்ணூர் 29 நவம்பர் 2022 61,190
காசராகோடு 29 நவம்பர் 2022 61,190
கொல்லம் 29 நவம்பர் 2022 61,190
கோட்டயம் 29 நவம்பர் 2022 61,190
கோழிக்கோடு 29 நவம்பர் 2022 61,190
மலப்புரம் 29 நவம்பர் 2022 61,190
பாலக்காடு 29 நவம்பர் 2022 61,190
பதானந்திட்டா 29 நவம்பர் 2022 61,190
திருவனந்தபுரம் 29 நவம்பர் 2022 61,190
திருச்சூர் 29 நவம்பர் 2022 61,190
வயநாடு 29 நவம்பர் 2022 61,190