கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 24 மே 2024 71,940
எர்ணாகுளம் 24 மே 2024 71,940
இடுகி 24 மே 2024 71,940
கண்ணூர் 24 மே 2024 71,940
காசராகோடு 24 மே 2024 71,940
கொல்லம் 24 மே 2024 71,940
கோட்டயம் 24 மே 2024 71,940
கோழிக்கோடு 24 மே 2024 71,940
மலப்புரம் 24 மே 2024 71,940
பாலக்காடு 24 மே 2024 71,940
பதானந்திட்டா 24 மே 2024 71,940
திருவனந்தபுரம் 24 மே 2024 71,940
திருச்சூர் 24 மே 2024 71,940
வயநாடு 24 மே 2024 71,940

கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 24 மே 2024 90,620
எர்ணாகுளம் 24 மே 2024 90,620
இடுகி 24 மே 2024 90,620
கண்ணூர் 24 மே 2024 90,620
காசராகோடு 24 மே 2024 90,620
கொல்லம் 24 மே 2024 90,620
கோட்டயம் 24 மே 2024 90,620
கோழிக்கோடு 24 மே 2024 90,620
மலப்புரம் 24 மே 2024 90,620
பாலக்காடு 24 மே 2024 90,620
பதானந்திட்டா 24 மே 2024 90,620
திருவனந்தபுரம் 24 மே 2024 90,620
திருச்சூர் 24 மே 2024 90,620
வயநாடு 24 மே 2024 90,620