கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 22 அக்டோபர் 2021 48,660
எர்ணாகுளம் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
இடுகி 22 அக்டோபர் 2021 48,660
கண்ணூர் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
காசராகோடு 22 அக்டோபர் 2021 48,660
கொல்லம் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
கோட்டயம் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
கோழிக்கோடு 22 அக்டோபர் 2021 48,660
மலப்புரம் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
பாலக்காடு 22 அக்டோபர் 2021 48,660
பதானந்திட்டா 22 அக்டோபர் 2021 48,660
திருவனந்தபுரம் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
திருச்சூர் 22 அக்டோபர் 2021 48,660
வயநாடு 22 அக்டோபர் 2021 48,660

கேரளா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 22 அக்டோபர் 2021 66,730
எர்ணாகுளம் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
இடுகி 22 அக்டோபர் 2021 66,730
கண்ணூர் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
காசராகோடு 22 அக்டோபர் 2021 66,730
கொல்லம் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
கோட்டயம் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
கோழிக்கோடு 22 அக்டோபர் 2021 66,730
மலப்புரம் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
பாலக்காடு 22 அக்டோபர் 2021 66,730
பதானந்திட்டா 22 அக்டோபர் 2021 66,730
திருவனந்தபுரம் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
திருச்சூர் 22 அக்டோபர் 2021 66,730
வயநாடு 22 அக்டோபர் 2021 66,730