பாங்குரா, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாங்குரா : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,320
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 61,920 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,080 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,070 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 61,950 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,760 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,760 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,750 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,540 +230.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,310 -90.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,400 -590.00
பாங்குரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,800
பாங்குரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,310
பாங்குரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,071
பாங்குரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,800
பாங்குரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 61,920
பாங்குரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,310
பாங்குரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,520
பாங்குரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,298
பாங்குரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,310
பாங்குரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,580
பாங்குரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,610
பாங்குரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 60,990
பாங்குரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,427
பாங்குரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
பாங்குரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,170
பாங்குரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,780
பாங்குரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,690
பாங்குரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,893
பாங்குரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,790
பாங்குரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,460
பாங்குரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாங்குரா : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,620.00
+270.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,350 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,790 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,350 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,380 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,180 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,170 +0.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,170 +980.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,190 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,170 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,690 -1,420.00
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,230
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,690
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,062
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,230
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,350
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,250
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,770
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,061
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,250
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,240
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,590
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,240
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,445
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,570
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,210
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,160
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,010
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,581
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,290
பாங்குரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,160
பாங்குரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை