தர்மபுரி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தர்மபுரி : தங்க வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
48,650
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 48,650 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,750 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,530 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,540 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,460 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,180 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,440 +150.00
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,180
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,500
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,328
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,540
தர்மபுரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 48,650
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,780
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,790
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,847
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,360
தர்மபுரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,790
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,550
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,090
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,426
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,550
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,410
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,670
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,070
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,993
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,070
தர்மபுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,550
தர்மபுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தர்மபுரி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
66,720.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 66,720 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,330 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,150 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,930 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,940 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,540 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,210 -160.00
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,330
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,190
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,651
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,190
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 66,720
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,010
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,920
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,914
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,570
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,920
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,000
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,350
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,686
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,000
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,680
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,040
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,800
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,185
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
தர்மபுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,000
தர்மபுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை