மாண்ட்யா, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மாண்ட்யா : தங்க வீதம்

27 மே 2024
71,960
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,560 +10.00
25 மே 2024 71,550 +0.00
24 மே 2024 71,550 -220.00
23 மே 2024 71,770 -1,540.00
22 மே 2024 73,310 -960.00
21 மே 2024 74,270 -380.00
20 மே 2024 74,650 +650.00
19 மே 2024 74,000 +10.00
18 மே 2024 73,990 +0.00
17 மே 2024 73,990 +800.00
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,375
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,560
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,090
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,720
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,952
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,720
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,690
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,930
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,440
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,253
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,930
மாண்ட்யா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,650
மாண்ட்யா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மாண்ட்யா : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
92,090.00
+1,410.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,680 +10.00
25 மே 2024 90,670 +10.00
24 மே 2024 90,660 +240.00
23 மே 2024 90,420 -2,640.00
22 மே 2024 93,060 -1,750.00
21 மே 2024 94,810 -770.00
20 மே 2024 95,580 +4,340.00
19 மே 2024 91,240 +10.00
18 மே 2024 91,230 +10.00
17 மே 2024 91,220 +3,830.00
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,580
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 87,020
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,680
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,740
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,250
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,598
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,250
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,200
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,380
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,120
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,978
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,380
மாண்ட்யா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,240
மாண்ட்யா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை