பன்னா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பன்னா : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,070
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,070 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,300 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,980 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,970 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,970 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,690 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,260 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,360 +410.00
08 ஏப்ரல் 2024 70,950 +330.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,620 +10.00
பன்னா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
பன்னா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
பன்னா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 70,956
பன்னா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
பன்னா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,070
பன்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,110
பன்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
பன்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,970
பன்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
பன்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,700
பன்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,950
பன்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,460
பன்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,271
பன்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,950
பன்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,670
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,460
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,670
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,446
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,460
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,730
பன்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பன்னா : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,780.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,780 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,110 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,330 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,320 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,320 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,150 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,880 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,680 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,120 +1,030.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,090 +10.00
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,543
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,780
பன்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,760
பன்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
பன்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,618
பன்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
பன்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,220
பன்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,400
பன்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,140
பன்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,998
பன்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,400
பன்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,250
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,420
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,940
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,233
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,420
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,420
பன்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை