பன்னா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பன்னா : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,910
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,910 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,910 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,910 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,980 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,860 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,620 +10.00
10 ஜனவரி 2022 48,610 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,610 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,610 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,610 -590.00
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,280
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,610
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,889
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,060
பன்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,910
பன்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,840
பன்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,560
பன்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,215
பன்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,770
பன்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,060
பன்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,520
பன்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,150
பன்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,407
பன்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,800
பன்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,750
பன்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,380
பன்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
பன்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,461
பன்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
பன்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,140
பன்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பன்னா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,440 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,440 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,440 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,370 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,600 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,150 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,090 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,910 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,910 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,910 -1,850.00
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,190
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,910
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,036
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,680
பன்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,440
பன்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,050
பன்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,680
பன்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,152
பன்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,160
பன்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,680
பன்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,790
பன்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,150
பன்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,279
பன்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,110
பன்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,150
பன்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,760
பன்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
பன்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,484
பன்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
பன்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,520
பன்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை