பெலோனியா, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெலோனியா : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,370
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,460 +0.00
31 மே 2023 60,460 +20.00
30 மே 2023 60,440 +510.00
29 மே 2023 59,930 +80.00
28 மே 2023 59,850 +0.00
27 மே 2023 59,850 +10.00
26 மே 2023 59,840 -100.00
25 மே 2023 59,940 -370.00
24 மே 2023 60,310 -390.00
23 மே 2023 60,700 -20.00
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,460
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,460
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,460
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,460
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,460
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,880
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,840
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,802
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,300
பெலோனியா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,460
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,530
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,810
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,531
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,810
பெலோனியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,290
பெலோனியா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 60,050
பெலோனியா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,220
பெலோனியா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 58,061
பெலோனியா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,150
பெலோனியா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,800
பெலோனியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெலோனியா : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,980.00
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 73,040 +480.00
31 மே 2023 72,560 +1,070.00
30 மே 2023 71,490 -30.00
29 மே 2023 71,520 -170.00
28 மே 2023 71,690 +0.00
27 மே 2023 71,690 +10.00
26 மே 2023 71,680 +1,080.00
25 மே 2023 70,600 -840.00
24 மே 2023 71,440 -1,090.00
23 மே 2023 72,530 -570.00
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,040
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 73,040
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 73,040
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 73,040
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 73,040
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,360
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,600
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 74,115
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,760
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,560
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,540
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,550
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,169
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,640
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,760
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,630
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,140
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,300
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,760
பெலோனியா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,630
பெலோனியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை