ஷாம்லி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஷாம்லி : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,820
-150.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 59,970 +190.00
05 ஜூன் 2023 59,780 +230.00
04 ஜூன் 2023 59,550 +10.00
03 ஜூன் 2023 59,540 +0.00
02 ஜூன் 2023 59,540 -650.00
01 ஜூன் 2023 60,190 +0.00
31 மே 2023 60,190 +20.00
30 மே 2023 60,170 +500.00
29 மே 2023 59,670 +90.00
28 மே 2023 59,580 +0.00
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,190
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,540
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,762
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,190
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 59,970
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,600
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,570
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,529
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,030
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,190
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,250
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,540
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,260
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,540
ஷாம்லி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,020
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,780
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,800
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
ஷாம்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,530
ஷாம்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஷாம்லி : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
71,840.00
-210.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,050 +60.00
05 ஜூன் 2023 71,990 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,100 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,090 +10.00
02 ஜூன் 2023 72,080 -640.00
01 ஜூன் 2023 72,720 +480.00
31 மே 2023 72,240 +1,070.00
30 மே 2023 71,170 -30.00
29 மே 2023 71,200 -170.00
28 மே 2023 71,370 +0.00
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,720
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,990
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,172
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,720
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,050
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,010
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,280
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,784
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,420
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,240
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,200
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,230
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,832
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,310
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,420
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,310
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,998
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
ஷாம்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,310
ஷாம்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை