மைசூர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மைசூர் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,670
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,670 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,810 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,760 +200.00
17 ஜூன் 2024 71,560 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,010 +10.00
15 ஜூன் 2024 72,000 +10.00
14 ஜூன் 2024 71,990 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,170 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,930 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,530 +100.00
மைசூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,120
மைசூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,170
மைசூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,818
மைசூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,810
மைசூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,670
மைசூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
மைசூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
மைசூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,354
மைசூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
மைசூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,810
மைசூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
மைசூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
மைசூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
மைசூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
மைசூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
மைசூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,090
மைசூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,720
மைசூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,952
மைசூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,720
மைசூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,690
மைசூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மைசூர் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,460.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,460 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,820 +500.00
18 ஜூன் 2024 89,320 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,160 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,440 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,430 +0.00
14 ஜூன் 2024 89,430 +1,190.00
13 ஜூன் 2024 88,240 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,660 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,900 -1,340.00
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,050
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,240
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,101
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,830
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,460
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,370
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,274
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,830
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,740
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,250
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,598
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,250
மைசூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,200
மைசூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை