மகே, புதுச்சேரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மகே : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
60,050
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,390 +20.00
30 மே 2023 60,370 +510.00
29 மே 2023 59,860 +80.00
28 மே 2023 59,780 +0.00
27 மே 2023 59,780 +10.00
26 மே 2023 59,770 -100.00
25 மே 2023 59,870 -370.00
24 மே 2023 60,240 -390.00
23 மே 2023 60,630 -20.00
22 மே 2023 60,650 -120.00
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
மகே தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
மகே தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,800
மகே தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,770
மகே தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,731
மகே தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,230
மகே தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,390
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,450
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,740
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,460
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,740
மகே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,220
மகே தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,980
மகே தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,160
மகே தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,994
மகே தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,090
மகே தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,730
மகே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மகே : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
72,160.00
-320.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,480 +1,080.00
30 மே 2023 71,400 -30.00
29 மே 2023 71,430 -180.00
28 மே 2023 71,610 +10.00
27 மே 2023 71,600 +0.00
26 மே 2023 71,600 +1,080.00
25 மே 2023 70,520 -830.00
24 மே 2023 71,350 -1,090.00
23 மே 2023 72,440 -570.00
22 மே 2023 73,010 -630.00
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
மகே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,270
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,520
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 74,028
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,670
மகே வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,480
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,450
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,470
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,080
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,550
மகே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,670
மகே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,550
மகே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,070
மகே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,221
மகே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,680
மகே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,550
மகே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை