சாகேத், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாகேத் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
71,730
+350.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,380 +10.00
25 மே 2024 71,370 +0.00
24 மே 2024 71,370 -220.00
23 மே 2024 71,590 -1,540.00
22 மே 2024 73,130 -950.00
21 மே 2024 74,080 -380.00
20 மே 2024 74,460 +650.00
19 மே 2024 73,810 +0.00
18 மே 2024 73,810 +10.00
17 மே 2024 73,800 +790.00
சாகேத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,460
சாகேத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,650
சாகேத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,193
சாகேத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,650
சாகேத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,380
சாகேத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,870
சாகேத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,140
சாகேத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,185
சாகேத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,140
சாகேத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,420
சாகேத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 67,920
சாகேத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,560
சாகேத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,787
சாகேத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,560
சாகேத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,520
சாகேத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,770
சாகேத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,290
சாகேத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,097
சாகேத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,770
சாகேத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,500
சாகேத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாகேத் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
91,790.00
+1,340.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,450 +10.00
25 மே 2024 90,440 +0.00
24 மே 2024 90,440 +250.00
23 மே 2024 90,190 -2,640.00
22 மே 2024 92,830 -1,740.00
21 மே 2024 94,570 -770.00
20 மே 2024 95,340 +4,330.00
19 மே 2024 91,010 +10.00
18 மே 2024 91,000 +10.00
17 மே 2024 90,990 +3,820.00
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,340
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,830
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,802
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 80,970
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,450
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,870
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,540
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,619
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,540
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,680
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,550
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,070
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,411
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,070
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,010
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,200
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 68,940
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,800
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,200
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,060
சாகேத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை