சாகேத், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாகேத் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,230
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,230 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,620 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,620 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,610 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,750 +210.00
23 நவம்பர் 2022 52,540 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,350 +0.00
21 நவம்பர் 2022 52,350 -350.00
20 நவம்பர் 2022 52,700 +0.00
19 நவம்பர் 2022 52,700 +10.00
சாகேத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,090
சாகேத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,150
சாகேத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,023
சாகேத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,500
சாகேத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,230
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,880
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,050
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,701
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,080
சாகேத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,300
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,630
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,200
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,919
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,030
சாகேத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,070
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,560
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,710
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,670
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,360
சாகேத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,710
சாகேத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாகேத் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
60,900.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 60,900 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,840 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,840 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,830 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,060 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,720 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,030 +300.00
21 நவம்பர் 2022 60,730 -260.00
20 நவம்பர் 2022 60,990 +10.00
19 நவம்பர் 2022 60,980 +0.00
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,530
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,330
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,096
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,860
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 60,900
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,680
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,180
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 57,940
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,700
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,650
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,800
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,260
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,333
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,260
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,690
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,330
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 53,930
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,833
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,240
சாகேத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 53,930
சாகேத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை