ஜல்கான், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜல்கான் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,870
-80.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 59,950 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,770 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,530 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,530 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,520 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,180 +10.00
31 மே 2023 60,170 +10.00
30 மே 2023 60,160 +510.00
29 மே 2023 59,650 +80.00
28 மே 2023 59,570 +10.00
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,180
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,520
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,747
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,180
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 59,950
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,580
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,560
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,514
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,010
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,170
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,240
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,520
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,244
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,520
ஜல்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,010
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,786
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,890
ஜல்கான் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,520
ஜல்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜல்கான் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
71,920.00
-110.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,030 +60.00
05 ஜூன் 2023 71,970 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,080 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,070 +0.00
02 ஜூன் 2023 72,070 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,700 +480.00
31 மே 2023 72,220 +1,070.00
30 மே 2023 71,150 -30.00
29 மே 2023 71,180 -170.00
28 மே 2023 71,350 +0.00
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,700
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,970
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,153
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,700
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,030
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,990
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,270
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,765
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,400
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,220
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,180
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,210
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,813
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,290
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,400
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,290
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,850
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,981
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,450
ஜல்கான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,290
ஜல்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை