ஜலோர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜலோர் : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,190
+20.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,170 +10.00
31 மே 2023 60,160 +10.00
30 மே 2023 60,150 +510.00
29 மே 2023 59,640 +80.00
28 மே 2023 59,560 +10.00
27 மே 2023 59,550 +0.00
26 மே 2023 59,550 -90.00
25 மே 2023 59,640 -370.00
24 மே 2023 60,010 -390.00
23 மே 2023 60,400 -20.00
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,170
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,170
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,170
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,170
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,170
ஜலோர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,580
ஜலோர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,550
ஜலோர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,505
ஜலோர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,000
ஜலோர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,160
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,230
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,520
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,238
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,520
ஜலோர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,000
ஜலோர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
ஜலோர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
ஜலோர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,779
ஜலோர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,880
ஜலோர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,510
ஜலோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜலோர் : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,790.00
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 72,690 +480.00
31 மே 2023 72,210 +1,070.00
30 மே 2023 71,140 -30.00
29 மே 2023 71,170 -170.00
28 மே 2023 71,340 +0.00
27 மே 2023 71,340 +10.00
26 மே 2023 71,330 +1,070.00
25 மே 2023 70,260 -830.00
24 மே 2023 71,090 -1,090.00
23 மே 2023 72,180 -560.00
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,690
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,690
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,690
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,690
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 72,690
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,980
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,260
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,755
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,390
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,210
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,170
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,200
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,802
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,280
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,390
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,280
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,840
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,972
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
ஜலோர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,280
ஜலோர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை