சம்பல்பூர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பல்பூர் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,290
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,290 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,560 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,880 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,540 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,590 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,580 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,580 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,570 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,270 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,210 -180.00
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,290
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,290
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,290
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,880
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,780
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,988
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,880
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,560
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,350
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,560
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,213
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,520
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,000
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,310
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,929
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
சம்பல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,510
சம்பல்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பல்பூர் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,700.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,700 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,280 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,140 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,470 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,180 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,170 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,170 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,160 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,140 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,010 -470.00
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,700
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,700
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,700
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,280
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,120
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,696
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,410
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,280
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,960
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,740
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,612
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,800
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,760
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,790
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,210
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
சம்பல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,790
சம்பல்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை