பூர்பா மெடினிபூர், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூர்பா மெடினிபூர் : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,560
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,560 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,350 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,340 +0.00
12 ஜூலை 2024 73,340 -10.00
11 ஜூலை 2024 73,350 +610.00
10 ஜூலை 2024 72,740 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,460 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,370 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,060 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,050 +0.00
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,560
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,560
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,771
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,630
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,560
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,960
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,020
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,612
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,660
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,570
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,490
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,670
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,201
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,680
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,660
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,900
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,170
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,213
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,170
பூர்பா மெடினிபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,450
பூர்பா மெடினிபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூர்பா மெடினிபூர் : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,520.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,520 -460.00
14 ஜூலை 2024 92,980 +0.00
13 ஜூலை 2024 92,980 +10.00
12 ஜூலை 2024 92,970 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,000 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,840 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,780 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,430 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,390 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,380 +10.00
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,000
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,470
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,421
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,470
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,520
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,850
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,060
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,353
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,640
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,310
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,160
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,860
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,088
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,000
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,630
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,910
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,570
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,651
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,570
பூர்பா மெடினிபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,710
பூர்பா மெடினிபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை