யமுனா விஹார், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

யமுனா விஹார் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,080
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,080 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,070 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 49,990 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,830 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,390 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,200 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,470 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,460 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,460 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,050 +590.00
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,080
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,080
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,080
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,080
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,080
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,630
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,200
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,919
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,030
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,070
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,560
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,710
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,670
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,360
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,710
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,250
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,410
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,898
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,610
யமுனா விஹார் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,410
யமுனா விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

யமுனா விஹார் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,700.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,700 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,690 +790.00
29 செப்டம்பர் 2022 55,900 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,350 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,250 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,130 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,080 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,070 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,070 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,800 +690.00
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,700
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,700
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,700
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,700
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,700
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,800
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,260
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,333
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,260
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,690
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,330
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 53,930
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,833
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,240
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 53,930
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,760
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,590
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,913
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,600
யமுனா விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,600
யமுனா விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை