மேடக், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேடக் : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,500
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 62,100 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,260 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,250 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,130 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,940 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,940 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,930 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,720 +230.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,490 -90.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,580 -590.00
மேடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,980
மேடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,490
மேடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,251
மேடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,980
மேடக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 62,100
மேடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,490
மேடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,700
மேடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,479
மேடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,490
மேடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,770
மேடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,800
மேடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,170
மேடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,609
மேடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
மேடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,360
மேடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,970
மேடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
மேடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,071
மேடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
மேடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,640
மேடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேடக் : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,830.00
+280.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,550 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 71,000 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,560 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,590 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,390 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,390 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,380 +990.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,390 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,370 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,890 -1,430.00
மேடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,440
மேடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,890
மேடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,268
மேடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,440
மேடக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,550
மேடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,460
மேடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,980
மேடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,271
மேடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,460
மேடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,450
மேடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,810
மேடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,450
மேடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,662
மேடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
மேடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,420
மேடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,390
மேடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
மேடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,793
மேடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
மேடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,390
மேடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை