ஹோஜாய், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹோஜாய் : தங்க வீதம்

23 மே 2024
72,220
-1,190.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 73,410 -960.00
21 மே 2024 74,370 -380.00
20 மே 2024 74,750 +650.00
19 மே 2024 74,100 +10.00
18 மே 2024 74,090 +10.00
17 மே 2024 74,080 +790.00
16 மே 2024 73,290 -120.00
15 மே 2024 73,410 +790.00
14 மே 2024 72,620 +470.00
13 மே 2024 72,150 -870.00
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,750
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,920
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,617
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,920
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 73,410
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,150
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,400
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,457
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,400
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,690
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,180
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,810
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,040
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,810
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,780
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,020
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,530
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,336
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,020
ஹோஜாய் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,740
ஹோஜாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹோஜாய் : வெள்ளி வீதம்

23 மே 2024
90,960.00
-2,220.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மே 2024 93,180 -1,750.00
21 மே 2024 94,930 -780.00
20 மே 2024 95,710 +4,350.00
19 மே 2024 91,360 +10.00
18 மே 2024 91,350 +10.00
17 மே 2024 91,340 +3,830.00
16 மே 2024 87,510 +380.00
15 மே 2024 87,130 +1,540.00
14 மே 2024 85,590 +560.00
13 மே 2024 85,030 -100.00
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,710
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,140
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,451
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,280
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (22 மே) 93,180
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,200
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,830
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,933
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,830
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,990
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,840
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,340
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,697
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,340
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,300
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,480
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,210
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,087
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,480
ஹோஜாய் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,330
ஹோஜாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை