ஜோர்ஹாட், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜோர்ஹாட் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
72,010
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,650 +0.00
25 மே 2024 71,650 +10.00
24 மே 2024 71,640 -230.00
23 மே 2024 71,870 -1,540.00
22 மே 2024 73,410 -960.00
21 மே 2024 74,370 -380.00
20 மே 2024 74,750 +650.00
19 மே 2024 74,100 +10.00
18 மே 2024 74,090 +10.00
17 மே 2024 74,080 +790.00
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,750
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,920
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,471
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,920
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,650
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,150
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,400
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,457
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,400
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,690
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,180
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,810
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,040
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,810
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,780
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,020
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,530
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,336
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,020
ஜோர்ஹாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,740
ஜோர்ஹாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜோர்ஹாட் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
92,210.00
+1,410.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,800 +10.00
25 மே 2024 90,790 +10.00
24 மே 2024 90,780 +240.00
23 மே 2024 90,540 -2,640.00
22 மே 2024 93,180 -1,750.00
21 மே 2024 94,930 -780.00
20 மே 2024 95,710 +4,350.00
19 மே 2024 91,360 +10.00
18 மே 2024 91,350 +10.00
17 மே 2024 91,340 +3,830.00
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,710
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,140
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 87,135
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,280
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,800
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,200
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,830
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,933
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,830
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,990
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,840
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,340
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,697
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,340
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,300
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,480
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,210
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,087
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,480
ஜோர்ஹாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,330
ஜோர்ஹாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை