மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க விகிதங்கள், மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி விகிதங்கள்

மேற்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,220
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,220 -970.00
27 ஜனவரி 2022 50,190 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,890 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,890 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,570 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,710 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,710 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,710 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,700 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,240 +10.00
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,190
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,750
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,271
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,200
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,220
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,980
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,700
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,355
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,910
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,200
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,660
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,290
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,547
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,940
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,890
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,520
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,550
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,598
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,590
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,270
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,640.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,640 -2,190.00
27 ஜனவரி 2022 65,830 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,710 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,710 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,580 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,170 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,170 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,170 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,170 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,750 +1,160.00
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,170
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 62,080
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,222
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,860
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,640
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,230
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,860
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,330
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,330
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,860
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,980
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,330
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,466
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,300
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,330
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,950
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,250
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,665
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,250
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,710
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை