ஜெஹனாபாத், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெஹனாபாத் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,880
-40.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 59,920 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,740 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,500 +10.00
03 ஜூன் 2023 59,490 +0.00
02 ஜூன் 2023 59,490 -650.00
01 ஜூன் 2023 60,140 +0.00
31 மே 2023 60,140 +20.00
30 மே 2023 60,120 +500.00
29 மே 2023 59,620 +80.00
28 மே 2023 59,540 +10.00
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,140
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,490
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,713
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,140
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 59,920
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,550
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,530
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,482
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 59,980
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,140
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,200
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,490
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,212
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,490
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,980
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,730
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,930
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,755
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,860
ஜெஹனாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,490
ஜெஹனாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெஹனாபாத் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,000.00
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 71,990 +60.00
05 ஜூன் 2023 71,930 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,040 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,030 +0.00
02 ஜூன் 2023 72,030 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,660 +480.00
31 மே 2023 72,180 +1,070.00
30 மே 2023 71,110 -30.00
29 மே 2023 71,140 -180.00
28 மே 2023 71,320 +10.00
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,660
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,930
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,113
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,660
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 71,990
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,950
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,230
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,725
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,360
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,180
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,140
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,170
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,772
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,250
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,360
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,250
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,810
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,945
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,420
ஜெஹனாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,250
ஜெஹனாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை