அகோலா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அகோலா : தங்க வீதம்

22 மே 2024
74,210
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 74,210 -380.00
20 மே 2024 74,590 +650.00
19 மே 2024 73,940 +10.00
18 மே 2024 73,930 +0.00
17 மே 2024 73,930 +800.00
16 மே 2024 73,130 -130.00
15 மே 2024 73,260 +800.00
14 மே 2024 72,460 +470.00
13 மே 2024 71,990 -880.00
12 மே 2024 72,870 +10.00
அகோலா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
அகோலா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
அகோலா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,424
அகோலா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
அகோலா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 74,210
அகோலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
அகோலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
அகோலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
அகோலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
அகோலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,670
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,900
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,670
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,630
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,880
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,400
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,205
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,880
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,610
அகோலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அகோலா : வெள்ளி வீதம்

22 மே 2024
94,730.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 94,730 -770.00
20 மே 2024 95,500 +4,340.00
19 மே 2024 91,160 +0.00
18 மே 2024 91,160 +10.00
17 மே 2024 91,150 +3,830.00
16 மே 2024 87,320 +370.00
15 மே 2024 86,950 +1,540.00
14 மே 2024 85,410 +560.00
13 மே 2024 84,850 -100.00
12 மே 2024 84,950 +10.00
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,500
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 85,932
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 94,730
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,680
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,190
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,539
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,190
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,140
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,330
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,060
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,922
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,330
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,180
அகோலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை